Author Topic: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game  (Read 135917 times)

Offline chinonamida

 • Intermediate First Class
 • ***
 • Posts: 1457
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #15 on: November 17, 2012, 08:53:34 PM »
earthforge, you can go up to 50x

Offline Wikkelsoee

 • Intermediate First Class
 • ***
 • Posts: 1760
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #16 on: November 17, 2012, 08:56:00 PM »
Hurt Yuri Egin 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +30
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +27
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +30
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Ernst Frederik Egin +21
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline NeeNee

 • Administrator
 • Senior First Class
 • *****
 • Posts: 5111
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #17 on: November 17, 2012, 08:58:27 PM »
One-scene Moorkin and random teachers get a spot, but poor Karura and Ucchusma are ignored? Shame on you!

Hurt Takara 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +30
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +30
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +30
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +21
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Fullmetal

 • Junior First Class
 • **
 • Posts: 250
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #18 on: November 17, 2012, 09:27:34 PM »
Hurt Mamushi Hōjō 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +30
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +30
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +21
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Paradox

 • Intermediate Second Class
 • ***
 • Posts: 750
 • "Despite everything, it's still you."
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #19 on: November 17, 2012, 09:46:43 PM »
Hurt Impure King 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +30
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +21
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline NeeNee

 • Administrator
 • Senior First Class
 • *****
 • Posts: 5111
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #20 on: November 17, 2012, 10:09:23 PM »
Hurt Grandpa Egin 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +30
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +18
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Fullmetal

 • Junior First Class
 • **
 • Posts: 250
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #21 on: November 17, 2012, 11:19:16 PM »
Hurt Shiemi 3x  >:D

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +27
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +30
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +18
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30
« Last Edit: November 17, 2012, 11:21:02 PM by Fullmetal »

Offline Wikkelsoee

 • Intermediate First Class
 • ***
 • Posts: 1760
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #22 on: November 17, 2012, 11:28:56 PM »
Hurt Ukobach 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +27
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +18
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline chinonamida

 • Intermediate First Class
 • ***
 • Posts: 1457
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #23 on: November 17, 2012, 11:29:30 PM »
Heal Shiemi 2x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +18
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline NeeNee

 • Administrator
 • Senior First Class
 • *****
 • Posts: 5111
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #24 on: November 17, 2012, 11:30:40 PM »
Hurt Grandpa Egin 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +30
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +15
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Paradox

 • Intermediate Second Class
 • ***
 • Posts: 750
 • "Despite everything, it's still you."
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #25 on: November 17, 2012, 11:31:15 PM »
Heal Godaiin (that poor guy..) 2x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +32
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +15
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline The silent smiling demon

 • Exwire
 • *
 • Posts: 62
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #26 on: November 17, 2012, 11:35:33 PM »
Taking 3x from Ernst Frederik Egin.

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +32
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +30
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +12
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Wikkelsoee

 • Intermediate First Class
 • ***
 • Posts: 1760
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #27 on: November 17, 2012, 11:47:09 PM »
Heal Shiro 2x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +32
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +32
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +12
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline NeeNee

 • Administrator
 • Senior First Class
 • *****
 • Posts: 5111
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #28 on: November 18, 2012, 12:34:41 AM »
Hurt Egin 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +32
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +32
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +9
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30

Offline Blightstrider

 • Angelic Legion
 • Junior First Class
 • **
 • Posts: 334
Re: Ao No Exorcist Hurt/Heal (Push/Pull) Game
« Reply #29 on: November 18, 2012, 01:18:49 AM »
No rising above your status!

Hurt Godaiin 3x

Rin Okumura +30
Shiemi Moriyama +29
Ryūji Suguro +30
Izumo Kamiki +30
Renzō Shima +30
Konekomaru Miwa +30
Takara +24
Noriko Paku +30
Godaiin +29
Yukio Okumura +30
Shirō Fujimoto +32
Mephisto Pheles +30
Igor Neuhaus +30
Shura Kirigakure +30
Arthur Auguste Angel +34
Kaoru Tsubaki +30
Yuri Egin +27
Saburōta Toudou +30
Lightning +30
Kuro +30
Ukobach +27
Nii-chan +30
Mike +30
Uke +30
Moorkin +27
Tatsuma Suguro +30
Yaozō Shima +30
Jūzō Shima +30
Mamushi Hōjō +27
Kinzō Shima +30
Uwabami Hōjō +30
Amaimon +30
Astaroth +27
Behemoth +30
Karura +30
Ucchusma +30
Impure King +27
Impure Princess +30
Ernst Frederik Egin +9
Ms. Momoi +30
Nagatomo +30
Maruta +30       
Kyodo +30
Izumi +30
Yui Sakamoto +30
Reiji Shiratori +30
Yoshikuni XI +30
Yunokawa +30
Adachi +30
Satou +30
Torako Suguro +30
Nishiki Houjou +30
Ao Houjou +30